Studie rond levenskwaliteit bij dikkedarmkanker

De studie over de levenskwaliteit van patiënten die behandeld werden voor dikkedarmkanker, is een samenwerking tussen de Stichting Kankerregister en de Vlaamse Liga tegen Kanker. Voor deze studie werd er financiering voorzien vanuit het steunfonds ‘Kom op Tegen Kanker’.

 

logoBCRtrans

De Stichting Kankerregister verzamelt gegevens over alle nieuwe kankerdiagnoses in België. Deze informatie wordt verplicht aangeleverd door de oncologische zorgprogramma’s in de ziekenhuizen, de anatomopathologische laboratoria en de Ziekenfondsen (wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid, B.S. 22 december 2006). Op basis van de verzamelde gegevens wordt de aard en de omvang van kanker in België in kaart gebracht (Bron: www.kankerregister.org).

 

1d_KOTK_hor_pos_rgbDe Vlaamse Liga tegen Kanker is het centrale aanspreekpunt voor iedereen die met kanker te maken heeft: patiënten, hun familie en vrienden, de medische wereld, onderzoekers en iedereen die bij de preventie van kanker of patiëntenbegeleiding betrokken is (Bron: www.komoptegenkanker.be).

 

Deze studie verzamelt gegevens over levenskwaliteit, (zorg)nood en socio-economisch welzijn bij patiënten die behandeld werden voor dikkedarmkanker. De bevraging gebeurt via een per post verstuurde vragenlijst. De verzamelde gegevens zullen gekoppeld worden met patiënt- en tumorkarakteristieken uit de kankerregistratiedatabank van de Stichting Kankerregister en met gegevens over diagnose en behandeling (facturatiegegevens van de Ziekenfondsen, nomenclatuurgegevens). Omdat financiering voorzien wordt vanuit het steunfonds van ‘Kom op Tegen Kanker’ van de Vlaamse Liga tegen Kanker, zal deze studie zich richten op patiënten die in Vlaanderen wonen.

De studie kan in een volgende fase worden uitgebreid tot een longitudinaal onderzoek, waarbij patiënten gedurende een langere tijd opgevolgd kunnen worden en waarbij zelfs andere patiëntengroepen bevraagd kunnen worden.