Studiepopulatie

Op basis van volgende selectiecriteria werden er voor deze studie ongeveer 1.500 patiënten geselecteerd uit de kankerregistratiedatabank van de Stichting Kankerregister:

  • Diagnose van invasieve dikkedarmkanker (maximaal 1 invasieve tumor)
  • Diagnose gesteld in de periode 2008-2010
  • 18 jaar of ouder op het moment van diagnose
  • Maximaal 90 jaar op het moment van de bevraging
  • Woonplaats in Vlaanderen bij diagnose en op het moment van de bevraging
  • Geen cognitieve problemen (vb. dementie)
  • Nederlandstalig
  • Patiënt is gekend in de facturatiegegevens van de Ziekenfondsen/Verzekeringsinstellingen

De geselecteerde patiënten worden opgevolgd in 1 van de 7 betrokken Vlaamse ziekenhuizen. Het ziekenhuis van opvolging wordt bepaald door het ziekenhuis waar de patiënt de laatste colonoscopie kreeg of waar de patiënt geopereerd werd, indien er geen facturatie van colonoscopie werd teruggevonden in de facturatiegegevens van de Verzekeringsinstellingen/Ziekenfondsen (nomenclatuur).

Wat wordt er verwacht van de studiedeelnemers?

Aan de studiedeelnemers wordt gevraagd om éénmalig een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag. Het wel of niet deelnemen aan de studie zal geen enkel gevolg hebben op de verdere verzorging, behandeling en/of opvolging, noch op de relatie met de arts(en).