Levenskwaliteit bij (ex-)kankerpatiënten

Belang van onderzoek naar levenskwaliteit bij (ex-)kankerpatiënten

Kanker heeft een enorme impact op het dagelijks leven van iedereen wie er mee geconfronteerd wordt. Door een toename in kankerincidentie, vroegtijdige diagnoses en verbeterde behandelingen neemt het aantal patiënten dat kanker overleeft in de Westerse wereld sterk toe. Een meerderheid van de mensen met kanker overleeft hun aandoening meer dan 5 jaar.

Een belangrijk doel van de huidige kankerbehandeling is om voor deze mensen een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit te creëren. De levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten speelt een belangrijke rol bij de evaluatie van behandelingen. Daarom is het erg belangrijk dat er goede gegevens beschikbaar zijn over de levenskwaliteit van (ex‑)kankerpatiënten: gegevens over levenskwaliteit na diverse behandelingsstrategieën kunnen de (eventuele) behandelingskeuze ondersteunen.

Goede en betrouwbare gegevens over de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten kunnen enkel verzameld worden door een bevraging naar deze levenskwaliteit te doen bij de (ex-)kankerpatiënten zelf.

Voordelen van onderzoek naar levenskwaliteit bij (ex-)kankerpatiënten

Studies over de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten dragen bij aan:

  • Het onderzoek naar de effecten van kanker en van de behandeling op de levenskwaliteit, op korte en op lange termijn.
  • Het meten van de impact van biologische, psychosociale en gedragsmatige factoren ervaren door de patiënt (Patient-Reported Outcomes, PRO’s).
  • De identificatie van risicofactoren voor de (negatieve) effecten van kanker.
  • De identificatie van (ex‑)kankerpatiënten die een verhoogd risico hebben om deze (negatieve) effecten te ontwikkelen. Hierdoor kan deze groep in de toekomst sneller en beter opgevangen worden.
  • Het uitwerken van interventies om de levenskwaliteit te verbeteren bij (ex-)kankerpatiënten.

Wie gebruikt de resultaten van onderzoek naar levenskwaliteit bij (ex-)kankerpatiënten?

Onderzoeksresultaten naar levenskwaliteit kunnen gebruikt worden door verschillende personen en instanties:

  • Artsen en patiënten kunnen deze informatie gebruiken bij het bepalen van de meest optimale behandeling en bij het bepalen van aanvullende en ondersteunende interventies zodat er een evenwicht gevormd wordt tussen klinische uitkomsten en levenskwaliteit.
  • Politici kunnen op basis van deze informatie (zorg)noden identificeren en de planning van de gezondheidszorg voor (ex-)kankerpatiënten optimaliseren.
  • Patiëntenorganisaties kunnen deze informatie gebruiken bij de ontwikkeling van diensten en faciliteiten om aan de noden van (ex-)kankerpatiënten te voldoen. Daarnaast kan deze informatie aangewend worden bij belangenbehartiging zowel naar de politici toe als naar de ziekenhuizen en de artsen toe.