Dikkedarmkanker

Cijfers over dikkedarmkanker

Incidentie van dikkedarmkanker in België

In België is dikkedarmkanker de op twee na meest frequente kanker bij mannen en de op één na meest frequente kanker bij vrouwen. Dikkedarmkanker komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen en treft vooral mensen die 65 jaar of ouder zijn. In 2012 werden er in België 3.879 vrouwen en 4.737 mannen getroffen door dikkedarmkanker. De gemiddelde leeftijd op het moment van diagnose is 71 jaar. (Bron: Kankerincidentie in België, 2012, Stichting Kankerregister – Brussel 2014). 

Mortaliteit en overleving van dikkedarmkanker in België

Dikkedarmkanker is de 2de meest frequente doodsoorzaak bij mannen en de 3de meest frequente doodsoorzaak bij vrouwen (Bron: Kankerincidentie in België, Stichting kankerregister – Brussel 2008). De 5-jaar relatieve overleving van dikkedarmkanker bedraagt 64 %, wat wil zeggen dat 64% van de mensen met dikkedarmkanker hun ziekte overleeft, 5 jaar na de diagnose. (Bron: Kankeroverleving in België, Stichting Kankerregister – Brussel 2012).

Prevalentie van dikkedarmkanker in België

In het Vlaams gewest is er tussen 1999 en 2010 een significante toename waar te nemen van de incidentie van dikkedarmkanker en een significante afname van de sterfte bij deze patiënten. Dit brengt een toenemende prevalentie (i.e. het aantal overlevers van dikkedarmkanker in Vlaanderen, op een bepaald ogenblik) met zich mee. Er komen dus steeds meer mensen bij die geconfronteerd werden met dikkedarmkanker. In België heeft dikkedarmkanker de 3de hoogste 5-jaarsprevalentie. (Bron: Kankerprevalentie in België, 2010, Stichting Kankerregister – Brussel 2014).

Belang van onderzoek naar levenskwaliteit bij dikkedarmkanker

De behandeling van dikkedarmkanker is sterk geëvolueerd in de voorbije jaren; er worden nieuwe chirurgische technieken toegepast en er wordt nieuwe medicatie gegeven. Deze veranderingen hebben niet alleen geleid tot een hogere overleving, ze hebben ook een positief effect op de levenskwaliteit van patiënten getroffen door dikkedarmkanker.

Tot nu toe zijn er weinig studies in België – of daarbuiten – die de levenskwaliteit evalueren bij mensen die hun ziekte lang overleven. Studies waarbij patiënten gedurende verschillende jaren opgevolgd worden, zijn er nog minder. Onderzoek naar levenskwaliteit is bij deze groep dus erg belangrijk.

Een belangrijk voorbeeld voor dit onderzoek is het PROFILES-project (Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship) van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in Eindhoven, Nederland. Dit project verzamelt gegevens over levenskwaliteit en psychosociaal welzijn van (ex-)kankerpatiënten via het Eindhovens Kankerregister. Hierbij worden de ervaringen van de patiënt (Patient-Reported Outcomes (PRO’s)), zoveel als mogelijk verzameld bij de patiënten zelf en dit aan de hand van internationaal aanvaarde en gevalideerde vragenlijsten (Bron: www.profielstudie.nl).