Onderzoeksinstrument

De nodige gegevens voor deze studie worden bevraagd bij de (ex-)kankerpatiënten zelf. Dit gebeurt aan de hand van een schriftelijke vragenlijst.

Volgende onderwerpen komen aan bod in de vragenlijst:

 • Sociodemografie, levensstijl en voeding
 • Aanwezigheid van andere ziekten of aandoeningen (comorbiditeit)
 • Bezoeken aan en opvolging via de huisarts of specialist
 • Tevredenheid over informatieverstrekking bij diagnose, behandeling en opvolging
 • Zorgnood en –behoeften
 • Algemene en ziektespecifieke levenskwaliteit
 • Sociaal welzijn en maatschappelijke participatie
 • Zelfwaarde en ziekteperceptie
 • Angst en sombere gevoelens
 • Financiële belasting van de ziekte
 • Vragen met betrekking tot de vragenlijst

Bij de selectie van de schalen in de vragenlijst werd rekening gehouden met volgende overwegingen:

 • (Internationaal) gevalideerde en betrouwbare schalen
 • Vragenlijsten die gebruikt worden in het PROFILES-onderzoek, zodat vergelijking met dit onderzoek mogelijk is
 • Vragenlijsten die een vergelijking met een Belgische normpopulatie mogelijk maken