Doel

De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

  • Wat is de levenskwaliteit van patiënten die behandeld werden voor dikkedarmkanker en hoe verhoudt die zich tot de algemene Vlaamse bevolking?
  • Wat zijn de (zorg)noden van patiënten die behandeld werden voor dikkedarmkanker?
  • Welke verbanden zijn er tussen enerzijds de sociodemografische patiëntenkenmerken, psychosociale kenmerken, comorbiditeit en kenmerken van de kanker (ziektestadium bij diagnose, behandeling, tijd sinds diagnose, evolutie van de ziekte) en anderzijds de algemene of ziektespecifieke levenskwaliteit van patiënten die behandeld werden voor dikkedarmkanker?
  • Wat is de socio-economische situatie (inkomen, werkgelegenheidsgraad, toegang tot de gezondheidszorg, …) bij patiënten die behandeld werden voor dikkedarmkanker en hoe verhoudt zich dit tot de algemene populatie?
  • Hoe verhoudt de levenskwaliteit zich bij Vlaamse patiënten die behandeld werden voor dikkedarmkanker tot de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten in andere landen?