Regelgeving en wetgeving

Wettelijke basis Stichting Kankerregister

In de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid staan de opdrachten van de Stichting Kankerregister beschreven. Zo is de Stichting Kankerregister onder meer belast met het verzamelen van persoonsgegevens, meer bepaald door middel van enquêtes bij patiënten met kanker. Volgens dezelfde wet is de Stichting Kankerregister gemachtigd om het Rijksregisternummer te gebruiken om patiënten eenduidig te identificeren.

Machtiging vanwege de Privacy Commissie

Bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (Afdeling Gezondheid) (Privacy Commissie) werd machtiging bekomen voor het uitvoeren van deze studie (Beraadslaging nr. 14/047 van 17 juni 2014 met betrekking tot de inzameling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Stichting Kankerregister door middel van een enquête in het kader van een studie rond de kwaliteit van leven bij colorectale (ex‑)kankerpatiënten en de koppeling ervan met kankerregistratiegegevens en facturatiegegevens van verzekeringsinstellingen, SCSZG/14/094).

Bij het Sectoraal Comité van het Rijksregister (Privacy Commissie) werd machtiging bekomen voor het opvragen en gebruiken van de contactgegevens van de geselecteerde patiënten (Referentie nog toe te voegen).

Machtiging vanwege het Ethisch Comité

Bij het Ethsich Comité van elk betrokken ziekenhuis werd machtiging bekomen voor het uitvoeren van deze studie.