Onderzoek naar levenskwaliteit bij (ex-)kankerpatiënten

Kanker heeft een enorme impact op het dagelijks leven van iedereen wie er mee geconfronteerd wordt. Een belangrijk doel van de huidige kankerbehandeling is om voor deze patiënten een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit te creëren. Goede en betrouwbare gegevens over de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten kunnen enkel verzameld worden door een bevraging naar deze levenskwaliteit te doen bij de (ex-)kankerpatiënten zelf.

Onderzoek naar de levenskwaliteit bij (ex-)kankerpatiënten draagt bij aan:

  • De studie van de effecten van kanker en van de behandeling
  • Het meten van de impact van biologische, psychosociale en gedragsmatige factoren
  • De identificatie van risicofactoren voor effecten van kanker
  • Het uitwerken van interventies om de levenskwaliteit te verbeteren

De resultaten van onderzoek naar levenskwaliteit kunnen gebruikt worden door:

  • Artsen en patiënten, bij het bepalen van de meest optimale behandeling
  • Politici, bij het identificeren van (zorg)noden
  • Patiëntenorganisaties, bij de ontwikkeling van diensten en faciliteiten

Lees Meer